księga przychodów i rozchodów

Zakładanie księgi przychodów i rozchodów. O czym należy pamiętać?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga od przyszłych przedsiębiorców dopełnienia wielu formalności. Oprócz zgłoszenia ubezpieczenia w ZUSie biznesmen jest zobowiązany także do wyboru metody opodatkowania czy określenia sposobu prowadzenia rozliczeń. Jeżeli chodzi ostatnią kwestię, zdecydowana większość świeżo upieczonych przedsiębiorców decyduje się na założenie Księgi Przychodów i Rozchodów. O czym należy pamiętać wybierając ten sposób prowadzenia rozliczeń w firmie?

Księgę Przychodów i Rozchodów należy założyć wraz z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Bez względu na to, czy jest to początek, czy środek miesiąca, ta data będzie oficjalną datą rozpoczęcia prowadzenia dokumentacji. Zasada ta nie dotyczy pierwszego wpisu w księdze – może on pojawić się później (ale nie wcześniej) niż w dniu rozpoczęcia działalności.

Ważne jest, by pamiętać, że Księga Przychodów i Rozchodów jest zakładana na rok podatkowy. W związku z tym nawet, gdy działalność zostanie rozpoczęta w połowie lub pod koniec roku, z księgi można korzystać jedynie do końca grudnia. Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego powinno się zacząć nową księgę. Przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywania dokumentacji do pięciu lat od zakończenia roku podatkowego.

Wymogi formalne KPiP

Księgę można prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Gotową księgę papierową można zakupić w sklepach z artykułami biurowymi i papierniczymi. Bez względu na jej formę, powinna ona spełniać pewne wymogi formalne, które są przewidziane dla każdego typu Księgi Przychodów i Rozchodów. Przede wszystkim powinna mieć stronę tytułową zawierającą dane podatnika, nazwę firmy i zakres prowadzonej działalności.

Zobacz również  Gdzie zniszczyć dokumenty we Wrocławiu?

Księga powinna mieć formę tabeli z precyzyjnie opisanymi kolumnami. Przepisy prawne określają kolejność rubryk, których nie wolno zmieniać przy samodzielnym prowadzeniu księgi. Na Księgę Przychodów i Rozchodów składa się 16 rubryk w następującej kolejności:

 1. Liczba porządkowa wpisu
 2. Data zdarzenia gospodarczego
 3. Numer dowodu księgowego potwierdzającego zdarzenie
 4. Dane kontrahenta (imię, nazwisko, nazwa firmy)
 5. Adres kontrahenta
 6. Opis zdarzenia gospodarczego
 7. Wartość sprzedanych towarów lub usług
 8. Pozostałe przychody
 9. Łączna wartość przychodów
 10. Zakup towarów handlowych i materiałów trwałych
 11. Koszty uboczne zakupów
 12. Opłacane wynagrodzenie
 13. Inne wydatki poniesione w czasie działalności
 14. Suma wszystkich poniesionych wydatków

Dwa ostatnie punkty – 15 i 16 – dotyczą innych informacji związanych ze zdarzeniami księgowymi oraz dodatkowych uwag.

Na dole każdej strony powinna być zamieszczona informacja sumująca wiersze z danej strony, przeniesioną sumę z poprzedniej, a także sumę wierszy od początku roku. Należy też pamiętać, że wszystkie strony Księgi Przychodów i Rozchodów muszą być ponumerowane.

 

Księga Przychodów i Rozchodów program

Wspominaliśmy wyżej, że Księgę Przychodów i Rozchodów można prowadzić w formie elektronicznej jak i papierowej. Na rynku istnieje wiele programów do prowadzenia cyfrowej księgowości. Darmowe oprogramowanie nie będzie tak rozbudowane, jak płatne, nie jest to jednak złe rozwiązanie. Programy, z których można korzystać nieodpłatnie nie tworzą zobowiązania podatkowego, dlatego biznesmeni chętnie z nich korzystają. Bez względu na wybór oprogramowania, ważne jest, by było ono dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy.

Zobacz również  Gdzie wynająć biuro na wynajem we Wrocławiu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *