Co to jest home banking Czy ktoś z tego jeszcze korzysta?

Home banking, czyli inaczej bankowość domowa to jeden z rodzajów bankowości elektronicznej umożliwiający obsługę rachunków bankowych za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego po stronie klienta, obejmujący elektroniczny system zdalnej obsługi bankowej. Początkowo system ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, obecnie jednak coraz częściej odchodzi się od niego na rzecz innych rozwiązań bankowości elektronicznej.

Historia home bankingu

Historia home bankingu rozpoczyna się w latach 60 ubiegłego wieku. Początkowo miał on stać się rewolucyjnym rozwiązaniem przeznaczonym dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych. W konsekwencji największym zainteresowaniem cieszył się ze strony przedsiębiorców. W Polsce po raz pierwszy został wprowadzony w 1992 r. przez oddziały banków zagranicznych.

Czym właściwie jest home banking?

Na początku home banking obejmował komunikację pomiędzy klientem a bankiem za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Usługa ta wiązała się jednak ze stosunkowo wysokimi kosztami, dlatego najczęściej korzystały z niej firmy. Home banking oznacza także konieczność korzystania z wydzielonego pasma komunikacji np. linii telefonicznej lub stałego łącza. Nowsze systemy umożliwiają nawiązanie łączności za pomocą Internetu, a samo działanie systemu może odbywać się również offline.

W chwili obecnej do zainstalowania usług home bankingu niezbędny jest dostęp do sieci, telefon, właściwe oprogramowanie i urządzenia kontrolujące prawidłowość danych. Należy także podpisać z bankiem odpowiednią umowę i w części przypadków opłacać abonament za usługę.

Zobacz również  Rodzaje klejów przemysłowych

Zalety i wady home bankingu

Podstawową zaletą home bankingu jest fakt, że umożliwia korzystanie z usług bankowych na odległość. Zapewnia stały dostęp do rachunku, umożliwia wykonywanie przelewów, pobieranie wyciągów, sprawdzanie sald rachunków i wiele innych. Dodatkowo system ten informuje o kursach walut, wynikach sesji giełdowej czy produktach oferowanych przez banki.

Home banking jest także niezwykle wygodny dla samych banków, ponieważ większość operacji klient wykonuje samodzielnie. Cały system cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i pełną poufnością. Zapewnia klientowi niczym nieograniczony dostęp do posiadanych rachunków i eliminuje konieczność przeprowadzania czynności osobiście w banku.

Pomimo wielu korzyści wynikających ze stosowania tego rozwiązania należy pamiętać, że ma ono jednak pewne wady. Przede wszystkim dostęp do rachunku obejmuje jedynie urządzenie, na którym zainstalowano oprogramowanie. Dlatego w razie zepsucia się sprzętu dostęp nie będzie możliwy, aż do momentu naprawienia usterki. Kolejnym minusem home bankingu są wydatki związane z zakupem oprogramowania lub płaceniem abonamentu. Pomimo, że obecnie wiele banków nie obciąża klientów takimi kosztami, z łatwością można znaleźć tańsze i prostsze formy bankowości elektronicznej.

Jaka przyszłość czeka home banking?

Z roku na rok home banking staje się coraz mniej popularnym rozwiązanie, a większość firm wybiera bankowość internetową. Spadek użytkowników szczególnie widoczny jest wśród małych i średnich przedsiębiorców. Zauważyć można kilka powodów tego zjawiska. Po pierwsze dawniej koszt połączenia sieciowego był wysoki, dlatego bardziej opłacalne było przeprowadzanie transakcji w trybie offline. Obecnie natomiast opłata za dostęp do sieci jest stosunkowo niska. Coraz bezpieczniejsze stają się także kanały wymiany danych, z związku z czym maleje ryzyko przeprowadzania operacji finansowych online.

Zobacz również  Rodzaje druku dostępne na rynku

Pomimo, że home banking przez wiele lat stanowił innowacyjną metodę w bankowości elektronicznej. Obecnie wykorzystywany jest głównie przez duże przedsiębiorstwa. W związku z ciągle rozwijającymi się technologiami stopniowo odchodzi w zapomnienie, aby ustąpić miejsca nowoczesnym rozwiązaniom internetowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *